НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК "СОФІЇВКА"

Національний дендрологічний парк «Софіївка» - науково-дослідний інститут Національної академії наук України, створений та діє з метою проведення наукових досліджень, спрямованих на отримання та використання нових знань у природоохоронних галузях науки, доведення наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання, підготовки висококваліфікованих наукових кадрів, задоволення соціальних, економічних і культурних потреб та інноваційного розвитку України.

Для Національного дендрологічного парку «Софіївка» наукова, науково-технічна і природоохоронна діяльність є основною.

Науково-дослідний інститут створений на базі історичного парку «Софіївка» заснованого у 1796 р. польським магнатом С.Щ.Потоцьким. Сучасна площа парку - 179,2 га. Як наукова установа у віданні Академії наук України перебуває з 1955 року згідно з Постановою Ради Міністрів України від 26.09.1955 р.  №1184.

Статус науково-дослідної установи наданий дендропарку Постановою Президії академії наук України №26 від 23.01.1991р.

Статус науково-дослідного інституту наданий Постановою Президії Національної академії наук УРСР №68 від 6.04.2005р.

Національний дендрологічний парк «Софіївка» - видатний пам’ятник садово-паркового мистецтва кінця XVIII -початку XIX століть світового значення, пам’ятка паркобудування й архітектури України, занесений до державного реєстру національного культурного надбання (схваленого рішенням Колегії Держкоммістобудування України 23.12.1993 р. №12 на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.1992 р. №466), музей природи і садово-паркового мистецтва. Відповідно до «Закону України «Про природно-заповідний фонд» Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України є об’єктом природно-заповідного фонду України зі статусом дендрологічного парку загально-державного значення. Колекції рослин Національного дендрологічного парку «Софіївка» розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 №73 внесені до реєстру Національного надбання. Згідно з указом Президента України від 28.02.2004 №249/2004 «Про надання дендрологічному парку „Софіївка” НАН України статусу національного» парк іменується Національний дендрологічний парк «Софіївка» Національної академії наук України.

Національний дендрологічний парк «Софіївка» Національної академії наук України є державною бюджетною науковою, національною, природоохоронною установою, що заснована на державній власності, перебуває у віданні Національної академії наук України та входить до складу Відділення загальної біології НАН України.

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Дослідження, моніторинг, збереження та охорона рослинного світу Лісостепової зони України.

Інтродукція, акліматизація, біотехнологія, селекція та репродуктивна біологія рослин.

Садово-паркове та ландшафтне будівництво.

У 2008 р. у Національному дендрологічному парку «Софїівка» НАН України відкрито аспірантуру за спеціальністю 03.00.05 - ботаніка з двома формами навчання - з відривом та без відриву від виробництва.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з актуальних напрямів науки і техніки з метою одержання нових наукових знань з біології, екології, біотехнології, паркобудівництва тощо та їх використання для практичних цілей.

Надання науково-технічних послуг.

Проведення наукової і науково-технічної експертизи.

Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру.

НАГОРОДИ

У 1995р. адміністрація "Софіївки" була нагороджена медаллю, дипломом і пам'ятною табличкою міжнародної неурядової організації Європа-Ностра. У 2005 р. за комплекс робіт з благоустрою "Софіївки" колектив авторів проектних робіт було відзначено державною премією Україні у галузі архітектури. У 2007 р. "Софіївка" стала одним із переможців громадської акції "7 чудес України". У 2011р. за вагомі заслуги у збереженні і забезпеченні розвитку садово-паркового комплексу, плідну просвітницьку, наукову та природоохоронну діяльність колектив Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України використовується для навчальної практики студентів вузів, учнів спеціальних навчальних закладів і загальноосвітніх шкіл, а також для культурного відпочинку, туристичного і екскурсійного обслуговування відвідувачів.