НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова діяльність є основним видом діяльності Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України. Наукова робота вчених парку спрямована на проведення фундаментальних та прикладних досліджень з актуальних напрямів науки і техніки з метою одержання нових знань з біології, екології, біотехнології, паркобудівництва тощо та їх використання для практичних цілей.

Наукові розробки вчених Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України є вагомим внеском у розвиток природоохоронного та агропромислового комплексу країни. Це - нові високодекоративні сорти та гібриди деревних і трав’янистих рослин; наукові обґрунтування створення нових заповідних територій; екологічно безпечні заходи щодо покращення фізіологічного стану рослин та підвищення стійкості  проти збудників захворювань і шкідників; нові та модифіковані, інтенсивні технології вирощування садивного матеріалу декоративних та малопоширених плодових рослин; біотехнології тощо. Надзвичайно важливим досягненням вчених Національного дендрологічного парку «Софіївка» є відновлення парку після повені 1980 та розвиток і удосконалення його інфраструктури до сьогодення. За цей період за розробками наукових працівників парку проведені масштабні комплекси робіт щодо ремонту, реставрації та реконструкції основних об’єктів парку. Також з метою збереження історичного ядра «Софіївки», в новій, західній її частині, нині створено практично новий парк площею 53 га в якому зосереджено основний колекційний фонд рослин-інтродуцентів. Унікальні колекції рослин з різних ботаніко-географічних регіонів світу, зібрані в парку, є надійною базою для створення нових сортів та гібридів і подальшого розвитку наукових досліджень. Роботи з реконструкції та відновлення історичних ландшафтів, а також зі створення нових ландшафтних композицій проведені в Національному дендрологічному парку «Софіївка» - нині є прикладом для збереження багатьох історичних парків світу. За проведену роботу адміністрація «Софіївки» 1995 року була нагороджена медаллю, дипломом і пам'ятним знаком міжнародної неурядової організації Європа-Ностра, а у 2005 році колектив авторів роботи з відновлення і удосконалення інфраструктури парку відзначені Державною премією України в галузі архітектури.

Розробки науковців парку неодноразово відзначалися іменними преміями Президії Національної академії наук України (імені М.Г.Холодного та В.Я. Юр'єва), а також медалями і призами міжнародних виставок. Про міжнародне визнання свідчить також те, що парк є членом Міжнародної асоціації ботанічних садів світу (BGCI), Міжнародними преміями польського комітету ICOMOS-IFLA імені професора Яна Захватовича нагороджені директор парку, доктор біологічних наук, професор, член кореспондент НАН України Косенко І. С. (2005) та заступник директора з наукової роботи, кандидат біологічних наук Грабовий В.М. (2002); провідний науковий співробітник, доктор біологічних наук Куземко А.А. є українським координатором діяльності робочої групи по дослідженню ксерофітних трав’янистих екосистем Європи (European Dry Grassland Group - EDGG) та членом установчого комітету східно-європейської підгрупи в складі цієї робочої групи (SE EDGG), членом міжнародної робочої групи «Огляд рослинності Європи» (European Vegetation Survey).

Як науково-дослідний інститут НАН України Національний дендрологічний парк «Софіївка» розробляє прогнози та проводить наукову експертизу в рамках визначених наукових напрямів; проводить конференції, наради, симпозіуми, виставки, наукові школи, в тому числі міжнародні; здійснює видавничу діяльність наукового, освітнього та просвітницького характеру, виступає в установленому порядку засновником друкованих засобів масової інформації, наукових видавництв, наукових журналів та наукових видань; надає платні послуги за переліком, визначеним законодавством для бюджетних наукових установ та бюджетних установ природно-заповідного фонду.

Відділ дендрології і паркобудівництва

Відділ створено у 1991 році на базі колишнього відділу репродуктивної біології рослин Центрального республіканського ботанічного саду АН УРСР. Підставою для створення відділу стало надання Постановою Президії АН УРСР №26 від 23.01.1991р. Державному дендрологічному парку «Софіївка» АН УРСР статусу самостійної науково-дослідної установи, а також суттєві напрацювання колективу парку у галузі дендрології, інтродукції та акліматизації рослин, садово-паркового будівництва; ландшафтного дизайну і проектування; дизайну середовища; створення, охорони, консервації і реставрації парків, садів, скверів та інших ландшафтних об’єктів міст і міжміських просторів; розробки проектів озеленення міських, селищних, промислових та приватних об’єктів, упорядкування і озеленення міських відкритих просторів та ін. У 2005 році після надання Постановою Президії Національної академії наук України №68 Національному дендрологічному парку «Софіївка» статусу науково-дослідного інституту відділ було реорганізовано та розширено.

Головним завданням відділу є збереження, збагачення та утримання зелених насаджень Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України і проведення науково-дослідних робіт з фундаментальних і прикладних проблем біології та екології рослин, а також садово-паркового будівництва. 

Основними напрямками наукових досліджень є:
•  збереження та вивчення біотичного різноманіття Лісостепової зони України;
•  інтродукція та акліматизація рослин;
•  охорона рослинного світу та моніторинг його стану;
•  садово-паркове будівництво, ландшафтне проектування;
•  наукові основи просвітницької природничої діяльності.

Основною науковою базою відділу є власне Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України.

До складу відділу входять дві науково-дослідні лабораторії та науково-допоміжний підрозділ:
•  лабораторія ландшафтного дизайну і проектування;
•  насіннєва лабораторія;
•  підрозділ дендрологів;


Лабораторія ландшафтного дизайну і проектування

Науково-дослідну лабораторію «Ландшафтного дизайну і проектування» створено відповідно до цілей і завдань Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, згідно з положеннями чинного законодавства, Статуту НАН України, «Основними принципами організації та діяльності науково-дослідного інституту НАН України», затвердженими постановою Президії НАН України від 25.06.02 № 159, нормативними актами НАН України, а також керуючись пунктами 3.5 та 3.6 діючого Статуту Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України і іншими законодавчими і нормативними актами.

Основними напрямами її діяльності є:
  •  координація дій наукових відділів з благоустрою й ландшафтного покращення території  та моніторингу стану зелених насаджень НДП «Софіївка»;
  •  контроль дотримання співробітниками наукових відділів й інших підрозділів НДП «Софіївка» вимог чинного екологічного законодавства на його території;
  •  планування робіт з зеленого будівництва й ландшафтної архітектури;
  •  виконання проектних робіт з озеленення, благоустрою та паркобудівництва за господарськими договорами;
  •  розробка проектів озеленення міських, селищних, промислових та приватних об’єктів;
  •  вивчення попиту на садивний матеріал та послуги з озеленення, що надаються НДП «Софіївка» стороннім організаціям і приватним особам;
  •  підготовка пропозицій щодо благоустрою і ландшафтного покращення території НДП «Софіївка».


Насіннєва лабораторія

У насіннєвій лабораторії зберігається насіннєвий фонд колекцій рослин Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, який щорічно поновлюється. Лабораторія веде активну роботу по обміну насінням з іншими ботанічними закладами України і зарубіжжя.

Основний напрямок роботи лабораторії - відновлення та збереження колекції рідкісних та зникаючих видів світової та місцевої флори, збереження колекційного фонду Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України. 
В лабораторії є колекція насіння екзотичних деревних, корисних і лікарських рослин, а також рослини природної флори і малопоширених декоративних багаторічних рослин.


Підрозділ дендрологів

Науково-допоміжний підрозділ займається впровадженням наукових розробок відділу дендрології, інтродукції, паркобудівництва та екології рослин на території НДП «Софіївка». Головним завданням підрозділу є збереження і утримання в належному стані насаджень Національного парку «Софіївка» та створення нових садово-паркових композицій.


За безпосередньої участі працівників відділу разом з іншими відділами і науково-допоміжними підрозділами впродовж останніх років у західній частині «Софіївки» створенню новий парк площею 53 га, де нині зосереджено основну частину колекційного фонду інтродуцентів, яку згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 №73 внесено до реєстру Національного надбання.

 

Відділ генетики, селекції та репродуктивної біології рослин

Відділ створено у 1974 році на виконання Постанови Президії АН УРСР №388 від 26.10.1973 р. «Про подальший розвиток дендропарку «Софіївка» та зміцнення наукових досліджень і матеріально-технічної бази» і відповідно до наказу по ЦРБС №105 від 12.04.1974 р. підпорядковано Центральному ботанічному саду АН УРСР. У 1982 р. відділ було скорочено, а у 1984 р. - відновлено. У 1991 р. з наданням дендропарку «Софіївка» статусу науково-дослідної установи відділ було реорганізовано і підпорядковано адміністрації дендропарку. У 2005 р. з наданням Національному дендрологічному парку «Софіївка» НАН України статусу науково-дослідного інституту відділ у черговий раз було реорганізовано і зміцнено науковими кадрами. На виконання Постанови Президії НАН України від 20.01.2016 р. №11 «Про фінансування НАН України у 2016 році» було проведено оптимізацію структури наукових підрозділів і об’єднано відділ репродуктивної біології та впровадження рослин з відділом генетики, селекції та біотехнології рослин у новий відділ генетики, селекції та репродуктивної біології рослин.

Головним завданням відділу є фундаментальні та прикладні дослідження з генетики, селекції репродуктивної біології та біотехнології рослин, збереження, постійне поповнення колекційного фонду, удосконалення технологій розмноження та вирощування садивного матеріалу для озеленення.

Основними напрямками наукових досліджень є:
•  створення нових генотипів рослин, що поєднують високу декоративну, наукову та екологічну цінність;
•  розробка методів, у тому числі біотехнологічних, прискореного клонування найбільш цінних для декоративного садівництва, сільського господарства та фармації деревних рослин з метою одержання оздоровленого елітного садивного матеріалу;
•  інтенсифікація технологій розмноження, вирощування та впровадження інтродукованих та аборигенних декоративних і плодових рослин;
•  вивчення попиту та розширення асортименту інтродукованих та аборигенних декоративних та плодових рослин, придатних для використання в озелененні та присадибному господарстві у різних фізико-географічних зонах України;
•  впровадження в озеленення рідкісних і зникаючих видів;
•  вирощування за власними технологіями оздоровленого садивного матеріалу;
•  захист рослин від шкідників та збудників хвороб. 

Підрозділами відділу є науково-дослідна лабораторія мікроклонального розмноження, лабораторія захисту рослин, дослідно-виробнича дільниця площею близько 20 га та фундуковий сад площею 10 га.


Лабораторія мікроклонального розмноження

Науково-дослідна лабораторія «Мікроклонального розмноження» є структурним підрозділом відділу генетики, селекції та репродуктивної біології рослин Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України і виконує один з основних розділів тематичних планів цього відділу.

Основні завдання лабораторії відповідають напрямам діяльності відділу і полягають у наступному:
•  підбір живильних середовищ для культивування в умовах in vitro найбільш цінних декоративних, сільськогосподарських та лікарських рослин;
•  встановлення оптимальних умов культивування і вкорінення in vitro, адаптації рослин-регенерантів до умов ex vitro та дорощування їх до товарних кондицій;
•  збереження генофонду рідкісних та зникаючих видів рослин в умовах in vitro та розробка технологій їхнього розмноження з метою охорони ex situ та реінтродукції в природні умови з метою запобігання скорочення чисельності популяцій.Лабораторія захисту рослин

Лабораторію захисту рослин створено на базі відділу у 2007 році відповідно рішення Бюро відділення загальної біології НАН України від 14.02.2006 року.

Головним завданням лабораторії захисту рослин є проведення моніторингу паркових насаджень на предмет пошкодження шкідниками та ураження хворобами, розробка комплексної системи захисту рослин, проведення запобіжних заходів щодо розповсюдження фітофагів та в разі необхідності впровадженню заходів боротьби з шкідливими організмами.

Основними напрямами наукових досліджень є:
•  вивчення видового складу фітофагів і збудників хвороб деревних і кущових насаджень паркового ценозу;
•  вивчення видового складу корисної біоти в паркових ценозах та способів її відтворення;
•  розробка нових прийомів захисту рослин проти шкідників та збудників хвороб карантинного і не карантинного значення.

Основною науковою базою проведення досліджень лабораторії захисту рослин є Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України та дослідно-виробнича дільниця відділу генетики, селекції та репродуктивної біології рослин.
 

Відділ трав’янистих рослин

Відділ створено у 2005 році, одночасно з наданням Національному дендрологічному парку «Софіївка» НАН України статусу науково-дослідного інституту.

Головним завданням відділу є збереження і збагачення колекцій трав’янистих рослин та наукові дослідження у галузі інтродукції рослин, популяційної екології рослин, фітоценології і охорони рослинного світу

Основні напрями роботи відділу:
•  дослідження трав’янистих рослин в умовах культури, зокрема формування та утримання колекцій трав’янистих багаторічників, вивчення еколого-біологічних особливостей трав’янистих рослин, збереження рідкісних та зникаючих рослин в умовах ex situ, створення експозиційних ділянок з участю трав’янистих рослин та догляд за ними;
•  дослідження трав’янистих рослин в природних умовах, зокрема інвентаризація та моніторинг спонтанної флори та рослинності дендропарку, дослідження рослинності трав’янистих типів (лучної, степової та болотної) у різних регіонах України, вивчення структури популяцій рідкісних та зникаючих видів рослин у фітоценозах Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України та в природних умовах, збереження біорізноманіття в умовах in situ;
•  формування та збереження наукового гербарію.

За науковими обґрунтуваннями, підготовленими співробітниками відділу, або за їхньою участю створено два регіональних ландшафтних парки, один національний природний парк, понад 10 ботанічних, ландшафтних та комплексних заказників на території центральних областей України.


Науковий гербарій Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України (SOF)

В Національному дендрологічному парку «Софіївка» науковий гербарій деревних рослин почали збирати у 50-х роках. Через відсутність умов для зберігання,  цей гербарій, на жаль, був втрачений. Найдавніші гербарні збори, що збереглися до сьогоднішнього дня, датуються 60-ми роками ХХ ст., представлені трав’янистими рослинами і належать Б.С. Сидоруку. Щодо гербарних зразків, зібраних до 1955 року, достовірної інформації ми не маємо. 

Гербарій включає два підрозділи: «Природна флора» і «Колекційний фонд». В першому підрозділі зберігаються гербарні збори рослин з природної флори України, а також інших країн, що охоплені експедиційними дослідженнями співробітників парку, однак основна частина гербарного фонду представлена рослинами флори Правобережного Лісостепу. В цій колекції рослини впорядковані в алфавітному порядку назв родин, окремо однодольні і дводольні, відповідно до останнього зведення по флорі України «Vascular Plants of Ukraine. A nomenclatural checklist». 

Другий підрозділ представлений рослинами таксонів колекційного фонду парку. Зважаючи на наукову тематику дендропарку, цей підрозділ має особливе значення, оскільки колекційний фонд є структурою динамічною, і зберігання усіх таксонів, які були в той чи інший час присутні в колекції, має, насамперед, значну історичну цінність. Крім того, зважаючи на інтенсивність генетично-селекційних досліджень в парку, цей підрозділ є також надзвичайно важливим, оскільки в ньому зберігаються зразки новостворених сортів та культиварів. В цій частині рослини також розміщені в алфавітному порядку назв родин, окремо деревні і трав’янисті рослини. 

Гербарна колекція Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України нараховує понад 9 тис. зразків. Вона внесена до Міжнародного переліку гербарних колекцій світу Index Herbariorum під акронімом «SOF», а також загальноукраїнського переліку гербарних колекцій - Index Herbariorum Ukrainicum.

 


 

ВАКАНСІЇ

 

 


 

АВТОХТОННІ ТА ІНТРОДУКОВАНІ РОСЛИНИ

Збірник наукових праць

Рік заснування: 2005
Проблематика: висвітлення питань у галузі біології, аграрної науки та освіти
ISSN: 2220-1114
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 17512-6262 Р від 16.02.2011
Галузь науки: біологічні науки
Періодичність: 1 раз на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Адреса редакції: вул. Київська, 12 а, м.Умань, Черкаська обл., Україна, 20300